Nhận thức là quá trình thu nhận tri thức về mọi sự vật diễn ra xung quanh cuộc sống con người. Hãy cùng uclaprimatefreedom.com tìm hiểu thêm nhận thức là gì và các giai đoạn của nhận thức qua những thông tin chia sẻ dưới đây nhé!

I. Nhận thức là gì?

Nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào bộ não con người

Theo quan điểm triết học của Mác Lênin, nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào bộ não con người. Những hiện thực khách quan này là tích cực, sáng tạo, năng động và có cơ sở từ hiện thực.

Nghe có vẻ khá trừu tượng phải không? Do đó, nhận thức có thể được hiểu đơn giản là hành động hoặc quá trình thu nhận kiến ​​thức thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm cá nhân hoặc thậm chí là các giác quan. Quá trình này bao gồm các yếu tố như kiến ​​thức, trí nhớ, sự chú ý, lập luận, đánh giá, ước tính, tính toán, giải quyết vấn đề, ra quyết định và sử dụng ngôn ngữ. Tri giác được coi là một quá trình xử lý thông tin trong bộ não con người.

Nhận thức của con người vừa vô thức vừa có ý thức, vừa cụ thể vừa trừu tượng. Các quá trình nhận thức tận dụng vốn tri thức hiện có để hình thành và tạo ra vốn tri thức mới.

Nhận thức được phân tích và xem xét từ các quan điểm khác nhau tùy thuộc vào các ngành cụ thể như tâm lý học, ngôn ngữ học, khoa học thần kinh và triết học. Trong tâm lý học, nhận thức được gọi là chức năng tâm lý thông qua đó các cá nhân xử lý thông tin.

II. Các giai đoạn của nhận thức

1. Nhận thức cảm tính

  • Giác quan: Hình thức nhận thức này phản ánh các thuộc tính riêng lẻ của sự vật khi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan của chúng ta. Thông qua các giác quan, các kích thích bên ngoài được chuyển thành ý thức.
  • Tri giác: Tri giác giúp ta phản ánh tương đối đầy đủ sự vật khi chúng tác động trực tiếp vào các giác quan của con người. Nhận thức liên quan đến một số thuộc tính không trực quan của sự vật. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta cần phân biệt giữa các thuộc tính đặc biệt và những thuộc tính không có. Tuy nhiên, dù không ảnh hưởng nhưng bạn cũng nên cẩn thận. Do đó, ý thức phải vượt ra ngoài tri thức.
  • Kí hiệu: Giúp hs phản ánh tương đối đầy đủ về sự vật. Hình thức tri giác này được hình thành nhờ sự phối hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa các giác quan và nhờ sự tham gia của các yếu tố tổng hợp và phân tích. tăng. Do đó, các biểu tượng phản ánh các thuộc tính của sự vật.
Nhận thức liên quan đến một số thuộc tính không trực quan của sự vật

3. Nhận thức lý tính

Nhận thức lý tính hay còn gọi là tư duy trừu tượng phản ánh bản chất của sự vật. bao gồm:

Khái niệm: Là kết quả của sự khái quát và tích hợp các tính chất và đặc trưng của sự vật. Khái niệm phản ánh những đặc điểm về bản chất của sự vật khách quan và chủ quan. Các khái niệm liên tục thay đổi và phát triển, và tạo cơ sở cho việc hình thành phán đoán và suy nghĩ khoa học.

Phán đoán: Thông qua các khái niệm, các phán đoán được hình thành xác nhận hoặc phủ nhận một số thuộc tính của một đối tượng.

Phán đoán được phân thành ba loại: phán đoán riêng (bạc dẫn điện), phán đoán riêng (bạc là kim loại) và phán đoán phổ quát (kim loại dẫn điện). Trong đó phán đoán chung được coi là cách phản ánh sự vật bao quát và toàn diện nhất.

Tuy nhiên, phán đoán chỉ giúp con người nhận thức được mối quan hệ giữa cái đơn giản và cái phổ biến, chứ không thể biết được mối quan hệ giữa cái đơn giản nhất trong các bản án khác nhau không hoàn thành.

III. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Thực tiễn là nền tảng của nhận thức. Mọi nhận thức suy cho cùng đều dựa trên yêu cầu giải quyết vấn đề từ thực tiễn. Đồng thời, chính thực tiễn cung cấp cơ sở hiện thực cho nhận thức để giải quyết những vấn đề đó.

Thực tiễn là động cơ của sự phát triển nhận thức: Sự phát triển của ý thức do nhu cầu phát triển của thực tiễn thúc đẩy theo hướng nào, với tốc độ ra sao và với mức độ cấp bách như thế nào?

Mọi nhận thức suy cho cùng đều dựa trên yêu cầu giải quyết vấn đề từ thực tiễn

Thực tiễn là đối tượng của nhận thức. Mọi nhận thức, trực tiếp hay gián tiếp, đều nhằm mục đích tạo ra tri thức để cuối cùng giải đáp các vấn đề thực tế.

Thực tiễn là tiêu chí của chân lý (tiêu chí cuối cùng quyết định tính chính xác của tri thức): Mọi quá trình nhận thức cuối cùng đều dẫn đến sự sáng tạo ra tri thức, nhưng liệu tri thức có đúng đắn (tức là có phù hợp với thực tiễn) hay không? ) chỉ có thể được xác minh bằng thử nghiệm. Cuối cùng đã được chứng minh bằng thực tế.

Trên đây là những thông tin về nhận thức là gì? Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!