Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là mục tiêu lớn nhất của sự phát triển kinh tế nước ta. Tạo điều kiện để phát triển năng suất, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy công nghiệp hóa là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Hãy cùng uclaprimatefreedom.com tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé!

I. Công nghệ hóa là gì

Industrialization trong tiếng Anh được viết là công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa là quá trình chuyển từ nền kinh tế trọng nông sang nền kinh tế công nghiệp, lấy công nghiệp là động lực chính.

Nói cách khác, công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp. Từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp.

Industrialization trong tiếng Anh được viết là công nghiệp hóa

II. Công nghệ hóa hiện đại hóa là gì

Khái niệm công nghiệp hóa đã được giải thích rất kỹ ở trên là gì? Vậy hiện đại hóa là gì? Nói một cách đơn giản, hiện đại hóa là việc áp dụng các kết quả khoa học tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế – xã hội.

Theo cách hiểu này, công nghiệp hóa hiện đại có thể hiểu là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện nền kinh tế sử dụng lao động thủ công sang nền kinh tế sử dụng lao động phổ thông, sử dụng công nghệ và phương pháp hiện đại để nâng cao năng suất lao động.

Ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trên một số lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi:

Gia súc, gia cầm được chăn nuôi bằng cách xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín, áp dụng hệ thống làm mát chuồng trại, sử dụng vòi nước, máng ăn tự động, xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học, v.v.

Nông nghiệp: Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nông dân đã có được nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng cao, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, công nghệ hiện đại cũng đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp,… kết hợp giữa tưới phun, tưới nhỏ giọt và quá trình bón phân bằng nước ứng dụng công nghệ NETTAFIM …

Trong cuộc sống: Nhiều thiết bị hiện đại đã được phát minh và sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày như máy hút ẩm. và máy điều hòa không khí.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nông dân đã có được nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng cao

Y tế: Nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến được áp dụng vào chẩn đoán và điều trị bệnh, có thể điều trị bệnh rẻ hơn so với việc ra nước ngoài điều trị truyền máu song thai, ghép phổi, diện chẩn, điều trị ung thư, v.v.

III. Các loại hình công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa có thể được chia thành hai nhóm lớn: Công nghiệp hóa truyền thống: Đây là công nghiệp hóa cổ điển diễn ra ở các nước phương Tây từ cuối thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20.

Công nghiệp hóa kiểu mới: được thực hiện từ giữa những năm 60 của thế kỷ 20 đến nay. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đang lựa chọn phương thức công nghiệp hóa mới. Nguyên nhân chính là do định dạng này rút ngắn thời kỳ phát triển và phù hợp với sự phát triển bền vững của nền kinh tế và thời đại mới.

IV. Tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì

Vai trò và mục đích của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò to lớn đối với sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước. Như sau:

  • Tạo điều kiện thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và nâng cao năng suất lao động.
  • Từ đó góp phần phát triển nền kinh tế chung của đất nước, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
  • Nó tạo ra và phát triển lực lượng sản xuất mới, củng cố các quan hệ xã hội, củng cố các quan hệ giai cấp như tri thức, công nhân, nông dân.
  • Nó tạo tiền đề cho việc hình thành nền văn hóa mới và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Tạo nền tảng vật chất và công nghệ để phát triển nền kinh tế tự chủ, độc lập.
  • Đồng thời, tạo điều kiện để hội nhập kinh tế toàn cầu, củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

V. Mục tiêu của công nghiệp hóa hiện đại

1. Mục tiêu của công nghiệp thời kỳ đổi mới

Đó là chuyển nước ta thành một nước công nghiệp với cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại. Quan hệ sản xuất có tiến bộ, cơ cấu kinh tế hợp lý, tương xứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống nhân dân ngày càng cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Muốn vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định những mục tiêu quan trọng. Mục tiêu quan trọng nhất của nó là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kết hợp với phát triển kinh tế tri thức để nhanh chóng đưa nước ta lên một tầm cao mới. Chúng tôi sẽ xóa bỏ tình trạng kém phát triển và đặt nền tảng để đưa Nhật Bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

2. Quan điểm của nhà nước về công nghiệp hóa hiện đại hóa

Lập trường của đất nước về công nghiệp hoá, hiện đại hoá Bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện những quan điểm quan trọng sau: Công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá, kết hợp với phát triển kinh tế tri thức. Đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn liền với mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế thế giới. Là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, chúng tôi coi nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản.

Công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá, kết hợp với phát triển kinh tế tri thức

Mong rằng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu được khái niệm công nghiệp hóa là gì, hiện đại hóa là gì, đồng thời hiểu được nó sẽ có tác động không nhỏ đến sự phát triển lâu dài và bền vững của đất nước.